Titans News · Boy’s soccer remaining schedule


10/4 – JV/Varsity @ Churchill,  5:30/7:15

10/6 – JV @ Northwood,  12:00pm

10/8 – JV/Varsity @ Richard Montgomery,  3:00/5:15

10/9 – JV/Varsity @ Walter Johnson,  3:30/5:15

10/11 – JV/Varsity @ Kennedy,  3:30/5:15

10/15 – Varsity @ Clarksburg,  5:15

10/16 – Varsity vs. Wheaton (@ Northwood),  7:00

10/17 – Varsity @ Northwood,  7:15

10/22 – JV/Varsity @ Whitman,  5:00/7:00